Szkolenia stworzone, by wzbogacić wiedzę nauczycieli oraz wielbicieli jogi, pilates i innych rodzajów terapii ruchowych oraz by wykształcić u uczestników lepsze zrozumienie funkcji ciała w grawitacji

Szkolenie skierowane dla wszystkich zainteresowanych, dla każdego, kto chce się dowiedzieć jak używać grawitacji, by poczuć się we własnym ciele lepiej.

3 dniowe moduły przedstawią wiadomości teoretyczne oraz praktyczne na temat roli grawitacji w codziennych ustawieniach posturalnych oraz praktyczne sposoby oddychania oraz chodu poprzez zindywidualizowane ćwiczenia oraz pracę studentów w parach i trójkach. Nauka rozpoznawania wzorców posturalnych w swoim ciele oraz na innych uczestnikach kursu.

Na zajęciach będzie teoria, ćwiczenia, embodiment, praktyka na sobie nawzajem oraz czytanie ciała. Materiały do czytania przed zajęciami i praca domowa po zajęciach

Zajęcia prowadzone w języku angielskim z polskim tłumaczeniem

Moduł 1 – Życie w grawitacji: Dynamika postury.

  • Jak żyć w grawitacji, postura jako dynamiczny proces
  • Postawa stojąca wymaga interakcji pomiędzy układami mięśni oraz wzorcami koordynacji oraz zdolnościami percepcyjnych.

Moduł 2 – Nasza relacja do grawitacji: Dynamika oddechu

  • Oddech jest ruchem wymagającym udziału całego człowieka. Od aspektów psychicznych, przez mięśnie oddechowe i narządy układu oddechowego po zdolność postrzegania przestrzeni wewnątrz ciała oraz innych relacji z tego miejsca ze światem zewnętrznym.
  • Odkrywanie tego, co powstrzymuje swobodny przepływ pomiędzy środkiem ciała a jego zewnętrzną częścią.
  • Relacja rdzenia do powłok powierzchniowych

Moduł 3 – Poruszanie się w grawitacji: Dynamika chodu

  • Poruszanie się w przestrzeni wymaga stabilności oraz zdolności ruchowych poprzez skoordynowane czynności wszystkich części ciała.
  • Po eksploracji przyzwyczajeń posturalnych w ruchu (moduł 1) oraz sposobu jak pozwolić na swobodny oddech (moduł 2) teraz eksperyment jak poruszać się w naprzemiennej czynności chodu tak, by osiągnąć równowagę i witalność.

Rezerwacja miejsc: info@integracjastrukturalna.edu.pl


MasażTkanekGłębokich.pl

Rolf Movement™ – Szkolenia w Polsce